Høy badevannstemperatur i Drammensfjorden øker risikoen for bakteriesmitte

0 juli 27, 2018

I nesten hele juli har badevannstemperaturen i Drammensfjorden ligget over 20 grader. Høy vanntemperatur i sjøvann med lavt saltinnhold gir bedre vekstbetingelser for Vibriobakterier. Vibriobakterier er bakterier som en sjelden gang kan gi alvorlig infeksjon. På grunn av langvarig høye badetemperaturer så har Folkehelseinstituttet derfor kommet med råd om hvordan man kan forebygge smitte. Smitte kan skje ved bading via åpne sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt og personer med leversykdommer kan være spesielt utsatt. Badende med hudsår bør dekke disse med heldekkende, vanntette plaster. Dersom det ikke er mulig å dekke til sår bør bading unngås. Videre kan risikoen for utsatte personer reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading. Dersom man får sår under bading bør man gå ut av vannet og rense såret med rent vann. Får man sykdomstegn etter bading i saltvann med høy badevannstemperatur bør man ta kontakt med lege. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen, sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning. For mer informasjon fra Folkehelseinstituttet: ,

0 juni 1, 2018

Legevakta i Drammensregionen IKS innfører fra 4.juni 2018 et nytt prioriteringssystem for pasienter på telefon og ved oppmøte på legevakta. Prioriteringssystemet «MTS» (Manchester Triage System) er et kvalitetssikringssystem som sikrer bedre og mer riktig vurdering og prioritering av pasientene. Sykepleier bruker systemet i sin vurdering av pasienten. MTS er svært anerkjent, og er et av de mest brukte prioriteringssystemene i Norge og Europa. Systemet brukes allerede i dag blant annet av sykehusene (Akuttmottakene) i Vestre Viken, Oslo, Kristiansand, Bærum legevakt, Tønsberg legevakt og Oslo legevakt for å nevne noen. I innføringsperioden vil det kunne bli ventetider som oppleves som lenger enn normalt, da sykepleierne får opplæring og erfaring i bruk av systemet. Vi ber om tålmodighet i denne fasen. Målet med det nye systemet er økt pasientsikkerhet.  

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , , , ,
0 april 26, 2018

De fleste flåttbitt er ufarlige, og du behøver ikke å bekymre deg. Det er beregnet at i ca. 98% av alle flåttbitt skjer det ingen smitte, og du blir ikke syk. … Les mer 

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , , ,
0 april 20, 2018

Øynene klør, nesa renner og du er sliten og trøtt. Mens mange nyter vårvarmen, starter et lite mareritt for andre. Pollenallergi er plagsomt, men det finnes god behandling – For de aller, aller fleste er pollenallergi en ufarlig, men plagsom lidelse. Såre, rennende øyne, rennende nese, nysing og hoste. For enkelte kan pollenallergi gi tung pust, pipelyder i brystet og hoste. Da bør man oppsøke lege. Fjern årsaken Den beste behandlingen er å fjerne årsaken til allergien. Vær innendørs, ta en dusj for å fjerne pollen fra hud og hår og ta på rene klær. Andre tips er å vinduene igjen når du kjører bil, bruk solbriller som tetter rundt øynene og planlegg dagene litt basert på været. Tørre, varme vindfulle dager er verst. Regn og kjølige dager er bedre. For de fleste er det derimot ikke praktisk mulig å unngå eksponering for pollen. Derfor er det viktig at pollenallergikere finner fram til en behandling som virker slik at de kan leve tilnærmet normalt også i den perioden år lufta er gul av pollen. Flere typer behandling Behandling kan gis enten lokalt eller systemisk (som tabletter). Øyendråper kan brukes hvis det er øynene som er mest plaget. Nesespray for tett og rennende nese. Det finnes reseptfrie øyedråper og nesedråper som man kan forsøke. Hvis dette ikke er tilstrekkelig finnes det alternativer som legen kan skrive ut på resept. Det finnes … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 april 19, 2018

Når vårsola varmer kommer Norges eneste giftslange krypende ut. For de fleste er ikke hoggormen farlig, men for enkelte kan et bitt være livstruende. Her er noe råd. Flere vil få et ublidt møte med hoggorm i løpet av våren og sommeren. Blir du bitt er det flere faktorer som er avgjørende for om du blir alvorlig syk eller ikke. Ved om lag 30 prosent av bittene sprøyter ikke ormen inn gift, og vil derfor ikke gi noen reaksjon. Giftmengden som sprøytes inn er forskjellig, og det vil få konsekvenser for hvor alvorlig det er. Det er også avgjørende hvor på kroppen man blir bitt. Barn er mer utsatt for alvorlige reaksjoner. Symptomer Vanligvis vil man se to knappenålstore prikker i huden etter tennene. Lette reaksjoner er: – Hevelse – Rødhet – Smerter Disse symptomene kommer gjerne innen et par timer. Mer alvorlige symptomer er: – Omfattende hevelser over hele kroppen – Magesmerter og oppkast – Hjertebank, svimmelhet og kaldsvette -Pustebesvær. Førstehjelp Man skal holde seg mest mulig i ro. Bittstedet skal holdes i ro og kroppsdelen skal om mulig holdes høyt. Hvis det er mulig bør man skaffe transport raskt slik at man holder fysisk aktivitet på et minimum. Det verserer mange gode og mindre gode råd om hva man bør gjøre hvis man blir bitt. … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt | Tags:
0 februar 20, 2018

Riktig antibiotikabruk – det beste for barnet ! Hva er mellomørebetennelse? Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av bakterier. De vanligste symptomene er: * Vondt i øre (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna) * Feber * Uro * Forbigående nedsatt hørsel * Generelt dårlig form * Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna Alle symptomene behøver ikke å være tilstede samtidig. For mer informasjon se under “SYKT BARN”

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags:
0 august 20, 2017

Nå er det tid for grilling, bading og gode opplevelser, men uhell kan skje. Om sommeren blir mange bitt og stukket av ulike insekter og dyr både på land og til vanns. Les mer om ulike insektstikk, bitt og forgiftninger her.  

Posted in Nyheter by legevakt
0 september 1, 2015

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først. Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen din i åpningstiden Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente 113 når det er akutt og står om liv   Fastlegen kan også gi hjelp raskt Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring. Hva kan legevakten gjøre for deg Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. … Les mer 

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , , ,
0 juli 29, 2015

Legevakta har 5 senger for kortvarige observasjoner hvor du kan ligge i inntil seks timer, samt en sengepost (Døgnposten) med syv senger, hvor du kan få behandling i inntil tre døgn. Innleggelse i Døgnposten skal være et alternativ til sykehusinnleggelse, og forutsetter at du har en kjent lidelse, samt at du er over 18 år. Observasjonsposten hadde i 2014 over 4000 pasienter til observasjon og kortvarige behandlinger, mens døgnposten behandlet over 400 pasienter i den samme perioden. Siste 11 måneder har Døgnposten behandlet 419 pasienter, og beleggsprosenten er så langt nærmere 50%.  De mest vanlige diagnosene i 2014 var sykdom i luftveiene, for eksempel KOLS og lungebetennelse, fallskader uten påvist brudd, og kompliserte urinveisinfeksjoner. Tilbakemeldingen fra pasientene som har fått behandling ved Døgnposten er generelt svært gode. Sjekk gjerne med legen om innleggelse i Legevaktas døgnpost kan være et alternativ til en sykehusinnleggelse.  

Posted in Nyheter by legevakt
0 april 8, 2015

Hvert år rammes om lag 15 000 personer av slag. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. Når man rammes, eller blir vitne til at noen får et slag, gjelder det å kjenne igjen symptomene og søke hjelp raskt. Rask behandling gir for mange gode resultater. Hjerneslag skyldes enten en blødning i hjernen, eller en blodpropp. De fleste slag skyldes en propp. Rask behandling med blodproppløsende medisin gir gode resultater. Det forutsetter derimot at man kjenner igjen symptomene og kan tilkalle hjelp raskt. Har man symptomer på hjerneslag skal man ikke vente for å se om det går over. Den rammede skal til sykehus umiddelbart. Huskeregelen er FAST. F – Fjes. Få pasienten til å smile. Hvis munnviken henger eller det er skjevheter i ansiktet er det symptom på slag. A – Arm. Få pasienten til å løfte begge armene over hodet. Et slag vil kunne gi nedsatt kraft og føre til at man ikke klarer å løfte begge armene likt. S – Snakke. Få pasienten til å si en enkel setning. Problemer med å finne ord, eller at man blander sammen ord, er et symptom. T- Tale. Er talen som vanlig, eller er den utydelig og snøvlete? Opplever du en eller flere av disse symptomene hjemme, så ring 113. Dette er tilstander som er avhengig av sykehusinnleggelse for endelig diagnose og behandling. Befinner du deg i L … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
Personvern
Name Enabled
Cookies
Vi bruker Cookies for å få dette nettstedet til å fungere optimalt.
x

Cookies / Informasjonskapsler -
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.