Legevakta åpner ny avdeling for behandling av pasienter i intill 3 døgn

Legevakta åpner ny avdeling for behandling av pasienter i intill 3 døgn
0 februar 20, 2015

Akutte døgnplasser i kommunehelsetjenesten skal ta hånd om pasienter som per i dag legges inn på sykehus, men som man mener vil kunne få et bedre eller like godt tilbud i kommunehelsetjenesten som i spesialisthelsetjenesten.

Det er en forutsetning at pasienten har en avklart problemstilling og diagnose, og at den lege som legger inn pasienten kan forordne et behandlingsopplegg. Legevakta har i dag ni sengeplasser til dette formålet. I tillegg har Legevakta 6 observajsonssenger hvor pasientene kan ligge til observasjon i inntil 6 timer for uavklarte tilstander.

Posted in Nyheter by legevakt