Legevaktas sengepost for deg som trenger kortvarig observasjon og behandling

Legevaktas sengepost for deg som trenger kortvarig observasjon og behandling
0 juli 29, 2015

Legevakta har seks senger for kortvarige observasjoner hvor du kan ligge i inntil seks timer, samt en sengepost (Døgnposten) med syv senger, hvor du kan få behandling i inntil tre døgn. Innleggelse i Døgnposten skal være et alternativ til sykehusinnleggelse, og forutsetter at du har en kjent lidelse, samt at du er over 18 år.

Observasjonsposten hadde i 2014 over 4000 pasienter til observasjon og kortvarige behandlinger, mens døgnposten behandlet over 400 pasienter i den samme perioden. Siste 11 måneder har Døgnposten behandlet 419 pasienter, og beleggsprosenten er så langt nærmere 50%.  De mest vanlige diagnosene i 2014 var sykdom i luftveiene, for eksempel KOLS og lungebetennelse, fallskader uten påvist brudd, og kompliserte urinveisinfeksjoner. Tilbakemeldingen fra pasientene som har fått behandling ved Døgnposten er generelt svært gode. Sjekk gjerne med legen om innleggelse i Legevaktas døgnpost kan være et alternativ til en sykehusinnleggelse.

Legevakta hadde for øvrig i 2014 over 100 000 henvendelser. Av disse var det nesten 45 000 konsultasjoner, 2300 sykebesøk og utrykninger med legevaktbilen, og vel 50 000 innkomne telefonsamtaler.

Posted in Nyheter by legevakt