Linker

Her er noen aktuelle linker vedr. helse/sykdommer og administrasjon.

Sykehus og helsetips:

– Min fastlege

Helsenorge.no
– Drammen Sykehus
– Helsenett
– Felleskatalogen
– Fritt sykehusvalg

Vold   Hvor lite skal du finne deg i ?

Administrasjon:

– Helse sør
– Helse- og omsorgsdepartementet
– Drammen Kommune
– Lier Kommune
– Svelvik Kommune
– Sande Kommune

For ansatte:

– MinGat (hjemmefra)

MinGat (virker på jobb)
– Losen (Kvalitet og dokumentasjon)
– Legevaktorganisering
– Administrasjonspanel