Nyheter

0 desember 21, 2017

Ring 116 117

Det gamle nummeret 32 26 90 00 stenges 01.01.2018

En telefonsvarer vil opplyse om endringen for dem som ringer det gamle nummeret.

Samarbeidspartnere innenfor helse kan fortsatt bruke tildelte spesialnummer.

 

Posted in Nyheter by Per Vagle
0 august 20, 2017

Nå er det tid for grilling, bading og gode opplevelser, men uhell kan skje. Om sommeren blir mange bitt og stukket av ulike insekter og dyr både på land og til vanns. Les mer om ulike insektstikk, bitt og forgiftninger her.  

Posted in Nyheter by legevakt
0 juli 20, 2017

Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger. Svært mange av sopplukkerne som må få behandling på sykehus kommer fra Asia og Øst-Europa. Les artikkelen her: http://www.fhi.no/artikler/?id=115733

Posted in Nyheter by Per Vagle
0 februar 1, 2017

Antallet voldtektsofre som kom til overgrepsmottaket i Drammen steg med 30 prosent fra 2014 til 2016. Skam-serien på NRK kan ha gjort ungdommer mer bevisste og fått flere til å melde om voldtekter, sier daglig leder ved legevakta, Liv Heidi Remo, og understreker at det er en ren antagelse fra henne. I 2016 kom 90 personer til overgrepsmottaket på legevakta for undersøkelse etter voldtekt. I 2014 og 2015 var tallene på 69 og 76. (Dagsavisen fremtiden)  Les mer her.

Posted in Nyheter by Per Vagle
0 oktober 21, 2015

Er du utsatt for vold?

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg?   Les mere her.

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , ,
0 september 1, 2015

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først. Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen din i åpningstiden Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente 113 når det er akutt og står om liv   Fastlegen kan også gi hjelp raskt Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kje … Les mer 

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , , ,
0 juli 29, 2015

Legevakta har seks senger for kortvarige observasjoner hvor du kan ligge i inntil seks timer, samt en sengepost (Døgnposten) med syv senger, hvor du kan få behandling i inntil tre døgn. Innleggelse i Døgnposten skal være et alternativ til sykehusinnleggelse, og forutsetter at du har en kjent lidelse, samt at du er over 18 år. Observasjonsposten hadde i 2014 over 4000 pasienter til observasjon og kortvarige behandlinger, mens døgnposten behandlet over 400 pasienter i den samme perioden. Siste 11 måneder har Døgnposten behandlet 419 pasienter, og beleggsprosenten er så langt nærmere 50%.  De mest vanlige diagnosene i 2014 var sykdom i luftveiene, for eksempel KOLS og lungebetennelse, fallskader uten påvist brudd, og kompliserte urinveisinfeksjoner. Tilbakemeldingen fra pasientene som har fått behandling ved Døgnposten er generelt svært gode. Sjekk gjerne med legen om innleggelse i Legevaktas døgnpost kan være et alternativ til en sykehusinnleggelse. Legevakta hadde for øvrig i 2014 over 100 000 henvendelser. Av disse var det nesten 45 000 konsultasjoner, … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 juni 30, 2015

Aktiviteten varierer på legevakta og på enkelte tidspunkter med stor pågang av pasienter kan det bli lange ventetider. For å bøte på dette så har vi nå startet et prosjekt med oppmøtetidspunkt for pasienter som ikke har behov for øyeblikkelig hjelp. Målet er å redusere ventetidene. Systemet gjelder alle dager mellom 10 og 22. Når man ringer eller møter opp på Legevakta kan sykepleier vurdere om pasienten kan tildeles et oppmøtetidspunkt, slik at man slipper å sitte å vente på Legevakta. Dette er ikke en timeavtale, men et gitt tidspunkt for oppmøte. Hensikten er å behandle pasienten så nært dette oppmøtetidspunktet som mulig. – Når vi ser på statistikken for legevakta, viser det seg tydelig når på døgnet det er mest pasientpågang. Dette prosjektet er et forsøk på å spre aktiviteten slik at vi får jevnere pågang. Dette gjør det lettere å planlegge og forhåpentligvis vil vi unngå toppene med lang ventetid, sier Per Magne Mikaelsen, leder for Legevakta Drammensregionen. På denne måten ønsker man å redusere ventetidene, både for de som … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 april 8, 2015

Hvert år rammes om lag 15 000 personer av slag. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. Når man rammes, eller blir vitne til at noen får et slag, gjelder det å kjenne igjen symptomene og søke hjelp raskt. Rask behandling gir for mange gode resultater. Hjerneslag skyldes enten en blødning i hjernen, eller en blodpropp. De fleste slag skyldes en propp. Rask behandling med blodproppløsende medisin gir gode resultater. Det forutsetter derimot at man kjenner igjen symptomene og kan tilkalle hjelp raskt. Har man symptomer på hjerneslag skal man ikke vente for å se om det går over. Den rammede skal til sykehus umiddelbart. Huskeregelen er FAST. F – Fjes. Få pasienten til å smile. Hvis munnviken henger eller det er skjevheter i ansiktet er det symptom på slag. A – Arm. Få pasienten til å løfte begge armene over hodet. Et slag vil kunne gi nedsatt kraft og føre til at man ikke klarer å løfte begge armene likt. S – Snakke. Få pasienten til å si en enkel setning. Problemer med å finne ord, eller … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Ved mild til moderat øyekatarr er det ikke smittevernmessig grunnlag for eksklusjon fra barnehage.Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse anbefales at barnet holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt, eller til behandling er igangsatt. Det er ikke lenger noe krav om at det må ha gått minst 12 timer fra behandling ble igangsatt til barnet kan gå i barnehage (Folkehelseinstituttet MSIS 2/2009)

Posted in Nyheter by legevakt