Nyheter

0 februar 20, 2015

Legevakta Drammensregionen ønsker å bli en drivkraft i regionen for bruk av ultralyd i allmennmedisin. Ultralyd kan være et svært nyttig hjelpemiddel i å stille rask og riktig diagnose. – Ultralyd kan gi mer informasjon og bedre diagnoser raskt, sier en entusiastisk fagsjef, Pål Ager-Wick ved Legevakta Drammensregionen. Legevakta har nå etablert et kursopplegg for bruk av ultralyd i allmennmedisin, og de siste ukene har både nye turnusleger og erfarne leger fra sykehuset i Drammen vært på kurs. Ultralyd forbindes gjerne med undersøkelse av gravide. Alle som ønsker får en undersøkelse med ultralyd. Teknologien kan derimot brukes til mye mer. – Man kan se på nærmest alle organer i kroppen. Dette kan være svært nyttig for å stille riktig diagnose raskt. Man kan se på lungene for å underbygge en lungebetennelse diagnose, eller man kan se på blodårer for å se etter blodpropper. Men det krever selvfølgelig kunnskap og trening. Teknologien som sådan er verdiløs uten den som bruker den, forteller Ager-Wick. De siste par ukene har turnuslegene i distriktet gått inn … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Legevakta har i perioder stor pågang på telefon og ventetiden kan dessverre bli lang. Nå øker vi bemanningen i perioder i håp om å svare flere raskere. De aller fleste som kommer til legevakta ringer på forhånd. Det er bra. Ikke sjelden kan en samtale med en av sykepleierne være tilstrekkelig for pasientene. På den måten kan man spare en tur til legevakta. Men det forutsetter selvfølgelig at pasientene kommer igjennom på telefon. – Vi har sett at det i perioder blir lang ventetid på telefon, og at enkelte pasienter rett og slett ikke kommer igjennom. Det er beklagelig. Vi gjør nå noen endringer i en prøveperiode for å gi bedre service på telefon, forteller daglig leder Per Magne Mikaelsen ved Legevakta Drammen.

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Akutte døgnplasser i kommunehelsetjenesten skal ta hånd om pasienter som per i dag legges inn på sykehus, men som man mener vil kunne få et bedre eller like godt tilbud i kommunehelsetjenesten som i spesialisthelsetjenesten. Det er en forutsetning at pasienten har en avklart problemstilling og diagnose, og at den lege som legger inn pasienten kan forordne et behandlingsopplegg. Legevakta har i dag ni sengeplasser til dette formålet. I tillegg har Legevakta 6 observajsonssenger hvor pasientene kan ligge til observasjon i inntil 6 timer for uavklarte tilstander.

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Den vanligste urinveisinfeksjonen er blærekatarr som skyldes at bakterier har kommet seg opp i urinblæren. Ved noen tilfeller kan bakteriene komme helt opp til nyren og gi nyrebekkenbetennelse. Dette er mer alvorlig enn blærekatarr og skal behandles raskt. Det er vanlig at man får irritasjon i urinrøret og blæren ved blærekatarr. Dette kan gi ubehag og smerter. Noen får svie ved vannlating og noen hyppig trang til å late vannet. Noen merker at de får grumsete evt blodig urin og urinen lukter vondt. Ved nyrebekkenbetennelse er det ofte ha de samme symptomene som ved blærekatarr men som regel er de sterkere og i tillegg får man som regel feber. Feber kan gi følelse av frysninger og noen får smerter i ryggen. Dersom man mistenker at det er nyrebekkenbetennelse bør raskt bli vurdert av lege for behandling av dette. Diagnosen stilles ut fra symptomer og undersøkelse. Urinen blir testet og det er vanlig å ta blodprøver. Det er en fordel om man tar med urinprøve til legevurderingen. Når man tar urinprøve er det viktig å ikke få den forurenset med bakterier som er norm … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Høsten er årstiden da nesa renner og stadig flere begynner å hoste. Det er normalt for årstiden og dette er noen av typiske høstsykdommene: Forkjølelse, halsbetennelse, influensa og omgangssyke. Vanligvis skal det ikke være nødvendig å besøke legevakta om man har denne type plager. Men følge nøye med feber og om man blir unormalt dårlig. Og om det skulle bli for ille, ring legevakta innen du kommer. Tlf. 32 26 90 00

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Legevakta er på plass i nye lokaler. Adressen er: Rosenkrantzgt. 17 – 3018 Drammen (vis a vis Fylkeshuset). Klikk evt. også på denne lenken for et kart med plassering… Klikk-link.

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Undersøkelser viser at legevaktene får gode tilbakemeldinger fra brukerne på mange områder, spesielt på spørsmål om kommunikasjon og kontakt med personellet ved legevaktene. 88 % av brukerne oppga at de forsto legen på legevakten •Spørsmålet om i hvilken grad brukeren forsto det som ble sagt fikk også best tilbakemelding når brukerne vurderte telefonkontakten med legevakten og sykepleierne på legevakten. For eksempel oppga 89 % av brukerne at de forsto personen de snakket med på telefonen •82 % av brukerne oppga at legene på legevakten tok dem på alvor

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Den vanligste urinveisinfeksjonen er blærekatarr som skyldes at bakterier har kommet seg opp i urinblæren. Ved noen tilfeller kan bakteriene komme helt opp til nyren og gi nyrebekkenbetennelse. Dette er mer alvorlig enn blærekatarr og skal behandles raskt. Det er vanlig at man får irritasjon i urinrøret og blæren ved blærekatarr. Dette kan gi ubehag og smerter. Noen får svie ved vannlating og noen hyppig trang til å late vannet. Noen merker at de får grumsete evt blodig urin og urinen lukter vondt. Ved nyrebekkenbetennelse er det ofte ha de samme symptomene som ved blærekatarr men som regel er de sterkere og i tillegg får man som regel feber. Feber kan gi følelse av frysninger og noen får smerter i ryggen. Dersom man mistenker at det er nyrebekkenbetennelse bør raskt bli vurdert av lege for behandling av dette. Diagnosen stilles ut fra symptomer og undersøkelse. Urinen blir testet og det er vanlig å ta blodprøver. Det er en fordel om man tar med urinprøve til legevurderingen. Når man tar urinprøve er det viktig å ikke få den forurenset med bakterier som er norm … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Ved alle pasienthenvendelser til legevakten blir du bedt om å oppgi fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) dersom det ikke er registrert tidligere. Du blir også spurt om hvem som er fastlege. Fødselsnummer HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) har overtatt ansvaret for dekning av utgifter til helsetjenester/refusjonsordningen fra NAV. Les mer her For at du som pasient skal være sikret dine rettigheter i denne forbindelse er det nødvendig at fødselsnummeret er registrert i pasientjournalen hos legevakten. HELFO godkjenner ikke egenandeler i forbindelse med frikortordningen på pasienter uten fødselsnummer. I løpet av konsultasjonen ved legevakten kan det tas prøver til analysering enten ved legevaktens eller sykehusets laboratorier. Prøvematerialet og rekvisisjon skal kunne identifiseres med pasientens navn og fødselsnummer for å sikre korrekt rekvirering og registrering av analysesvar.

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Dersom du har vært på sykehus i utlandet de siste 12 måneder er det svært viktig at du gir de ansatte på Legevakta beskjed om dette umiddelbart når du tar kontakt med oss. Utenfor Norden er forekomsten av bakterier som er resistente for antibiotika et stadig større problem. Selv om man har vært til behandling på sykehus i utlandet er det ikke sikkert at du har blitt smittet av denne bakterien men det er svært viktig at dette blir testet når du kommer til Legevakta.

Posted in Nyheter by legevakt