Oppmøteavtaler på legevakta

Oppmøteavtaler på legevakta
0 juni 30, 2015

Aktiviteten varierer på legevakta og på enkelte tidspunkter med stor pågang av pasienter kan det bli lange ventetider. For å bøte på dette så har vi nå startet et prosjekt med oppmøtetidspunkt for pasienter som ikke har behov for øyeblikkelig hjelp. Målet er å redusere ventetidene.

Systemet gjelder alle dager mellom 10 og 22. Når man ringer eller møter opp på Legevakta kan sykepleier vurdere om pasienten kan tildeles et oppmøtetidspunkt, slik at man slipper å sitte å vente på Legevakta. Dette er ikke en timeavtale, men et gitt tidspunkt for oppmøte. Hensikten er å behandle pasienten så nært dette oppmøtetidspunktet som mulig.
– Når vi ser på statistikken for legevakta, viser det seg tydelig når på døgnet det er mest pasientpågang. Dette prosjektet er et forsøk på å spre aktiviteten slik at vi får jevnere pågang. Dette gjør det lettere å planlegge og forhåpentligvis vil vi unngå toppene med lang ventetid, sier Per Magne Mikaelsen, leder for Legevakta Drammensregionen.
På denne måten ønsker man å redusere ventetidene, både for de som avtaler tidspunkt på forhånd, men som en følge av dette vil det også bli kortere ventetid for de som trenger øyeblikkelig hjelp.

Sykest først
Prosjektet gjelder pasienter som har plager og lidelser som ikke nødvendigvis trenger behandling umiddelbart. Er du alvorlig syk, har store smerter eller på annen måte trenger hjelp umiddelbart, vil dette naturlig nok bli prioritert. Det er sykepleier på telefon og i resepsjonen som avgjør hvem som trenger øyeblikkelig behandling.
– Vi innfører dette som et prøveprosjekt. Målet er å redusere ventetider og sørge for bedre ressursutnyttelse, sier leder for Legevakta, Per Magne Mikaelsen. Han presiserer derimot at dette ikke er forpliktende timeavtaler og at legevakta alltid vil behandle de som har behov for øyeblikkelig hjelp først.

Posted in Nyheter by legevakt