Overgrepsmottak

OMSORG I TRYGGE OMGIVELSER.

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse, eller som er blitt utsatt for alvorlig vold av personer i nære relasjoner. Tilbudet er åpent for deg som bor eller oppholder deg i Buskerud samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Tilbudet er gratis. Tilbudet gjelder uavhengig av politianmeldelse. De som arbeider på overgrepsmottaket har taushetsplikt.