Pasientene er godt fornøyd med legevaktene

Pasientene er godt fornøyd med legevaktene
0 februar 20, 2015

Undersøkelser viser at legevaktene får gode tilbakemeldinger fra brukerne på mange områder, spesielt på spørsmål om kommunikasjon og kontakt med personellet ved legevaktene.

88 % av brukerne oppga at de forsto legen på legevakten •Spørsmålet om i hvilken grad brukeren forsto det som ble sagt fikk også best tilbakemelding når brukerne vurderte telefonkontakten med legevakten og sykepleierne på legevakten. For eksempel oppga 89 % av brukerne at de forsto personen de snakket med på telefonen •82 % av brukerne oppga at legene på legevakten tok dem på alvor

Posted in Nyheter by legevakt