Personnummer og fastlege

Personnummer og fastlege
0 februar 20, 2015

Ved alle pasienthenvendelser til legevakten blir du bedt om å oppgi fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) dersom det ikke er registrert tidligere. Du blir også spurt om hvem som er fastlege. Fødselsnummer HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) har overtatt ansvaret for dekning av utgifter til helsetjenester/refusjonsordningen fra NAV. Les mer her For at du som pasient skal være sikret dine rettigheter i denne forbindelse er det nødvendig at fødselsnummeret er registrert i pasientjournalen hos legevakten. HELFO godkjenner ikke egenandeler i forbindelse med frikortordningen på pasienter uten fødselsnummer. I løpet av konsultasjonen ved legevakten kan det tas prøver til analysering enten ved legevaktens eller sykehusets laboratorier. Prøvematerialet og rekvisisjon skal kunne identifiseres med pasientens navn og fødselsnummer for å sikre korrekt rekvirering og registrering av analysesvar.

Posted in Nyheter by legevakt