Raskere telefonsvar

Raskere telefonsvar
0 februar 20, 2015

Legevakta har i perioder stor pågang på telefon og ventetiden kan dessverre bli lang. Nå øker vi bemanningen i perioder i håp om å svare flere raskere.

De aller fleste som kommer til legevakta ringer på forhånd. Det er bra. Ikke sjelden kan en samtale med en av sykepleierne være tilstrekkelig for pasientene. På den måten kan man spare en tur til legevakta. Men det forutsetter selvfølgelig at pasientene kommer igjennom på telefon. – Vi har sett at det i perioder blir lang ventetid på telefon, og at enkelte pasienter rett og slett ikke kommer igjennom. Det er beklagelig. Vi gjør nå noen endringer i en prøveperiode for å gi bedre service på telefon, forteller daglig leder Per Magne Mikaelsen ved Legevakta Drammen.

Posted in Nyheter by legevakt