Akutt Legehjelp

HVA MENER VI MED ØYEBLIKKLIG HJELP

Legevakta er spesielt innrettet mot akutte skader og alvorlige sykdommer. Legevakten tilbyr hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. På dag- og kveldstid behandler vi også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.
 

Som øyeblikkelig hjelp regnes

  1. Livstruende sykdom eller skade
  2. Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
  3. Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
  4. Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende)

VENTETID

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet.

Eksempel på tilstand som behandles uten ventetid:

– Alvorlig brystsmerte
– Alvorlig pusteproblem
– Mistanke om hjernehinnebetennelse
– Stor blødning
– Alvorlig allergisk reaksjon
– Sterk smerte

 

Eksempel på tilstand som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre

– Brudd og betydelige sårskader
– Alvorlig psykisk lidelse
– Dårlig almenntilstand
– Forgiftning
– Moderat smerte

 

Eksempel på tilstand som ikke prioriteres foran andre (så fremt almenntilstanden ikke er vesentlig redusert):

– Halsbetennelse/luftveisinfeksjon
– Øyekatarr
– Urinveisinfeksjon
– Korsryggsmerte
– Småsår
– Feber

Personvern
Name Enabled
Cookies
Vi bruker Cookies for å få dette nettstedet til å fungere optimalt.
x

Cookies / Informasjonskapsler -
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.