Du trenger ikke oppsøke legevakt ved lette influensasymptomer

0 november 27, 2018

Pasienter med lette influensasymptomer trenger ikke oppsøke legevakt eller fastlege. Det er kun pasienter med sterkt nedsatt allmenntilstand og høy feber, samt pasienter med mistanke om lungebetennelse (feber, hoste og pustevansker) som trenger undersøkelse av lege. Øvrige pasienter kan bruke Paracet eller Ibux og se an situasjonen. Ring oss hvis du er i tvil på 116117.

Posted in Nyheter by legevakt
0 november 27, 2018

Er du utsatt for vold?

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg?   Les mere her.

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , ,
0 oktober 19, 2018

Høsten er årstiden da nesa renner og stadig flere begynner å hoste. Det er normalt for årstiden og dette er noen av typiske høstsykdommene:  Forkjølelse, halsbetennelse, influensa og omgangssyke. Vanligvis skal det ikke være nødvendig å besøke legevakta om man har denne type plager. Men følge nøye med feber og om man blir unormalt dårlig. Og om det skulle bli for ille, ring legevakta innen du kommer. Tlf. 116117

Posted in Nyheter by legevakt
0 juni 1, 2018

Legevakta i Drammensregionen IKS innfører fra 4.juni 2018 et nytt prioriteringssystem for pasienter på telefon og ved oppmøte på legevakta. Prioriteringssystemet «MTS» (Manchester Triage System) er et kvalitetssikringssystem som sikrer bedre og mer riktig vurdering og prioritering av pasientene. Sykepleier bruker systemet i sin vurdering av pasienten. MTS er svært anerkjent, og er et av de mest brukte prioriteringssystemene i Norge og Europa. Systemet brukes allerede i dag blant annet av sykehusene (Akuttmottakene) i Vestre Viken, Oslo, Kristiansand, Bærum legevakt, Tønsberg legevakt og Oslo legevakt for å nevne noen. I innføringsperioden vil det kunne bli ventetider som oppleves som lenger enn normalt, da sykepleierne får opplæring og erfaring i bruk av systemet. Vi ber om tålmodighet i denne fasen. Målet med det nye systemet er økt pasientsikkerhet.  

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , , , ,
0 februar 20, 2018

Riktig antibiotikabruk – det beste for barnet ! Hva er mellomørebetennelse? Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av bakterier. De vanligste symptomene er: * Vondt i øre (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna) * Feber * Uro * Forbigående nedsatt hørsel * Generelt dårlig form * Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna Alle symptomene behøver ikke å være tilstede samtidig. For mer informasjon se under “SYKT BARN”

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags:
0 september 1, 2015

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først. Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe? Fastlegen din i åpningstiden Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente 113 når det er akutt og står om liv   Fastlegen kan også gi hjelp raskt Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring. Hva kan legevakten gjøre for deg Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. … Les mer 

Posted in Nyheter by Per Vagle | Tags: , , ,
0 april 8, 2015

Hvert år rammes om lag 15 000 personer av slag. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. Når man rammes, eller blir vitne til at noen får et slag, gjelder det å kjenne igjen symptomene og søke hjelp raskt. Rask behandling gir for mange gode resultater. Hjerneslag skyldes enten en blødning i hjernen, eller en blodpropp. De fleste slag skyldes en propp. Rask behandling med blodproppløsende medisin gir gode resultater. Det forutsetter derimot at man kjenner igjen symptomene og kan tilkalle hjelp raskt. Har man symptomer på hjerneslag skal man ikke vente for å se om det går over. Den rammede skal til sykehus umiddelbart. Huskeregelen er FAST. F – Fjes. Få pasienten til å smile. Hvis munnviken henger eller det er skjevheter i ansiktet er det symptom på slag. A – Arm. Få pasienten til å løfte begge armene over hodet. Et slag vil kunne gi nedsatt kraft og føre til at man ikke klarer å løfte begge armene likt. S – Snakke. Få pasienten til å si en enkel setning. Problemer med å finne ord, eller at man blander sammen ord, er et symptom. T- Tale. Er talen som vanlig, eller er den utydelig og snøvlete? Opplever du en eller flere av disse symptomene hjemme, så ring 113. Dette er tilstander som er avhengig av sykehusinnleggelse for endelig diagnose og behandling. Befinner du deg i L … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Ved mild til moderat øyekatarr er det ikke smittevernmessig grunnlag for eksklusjon fra barnehage.Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse anbefales at barnet holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt, eller til behandling er igangsatt. Det er ikke lenger noe krav om at det må ha gått minst 12 timer fra behandling ble igangsatt til barnet kan gå i barnehage (Folkehelseinstituttet MSIS 2/2009)

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Den vanligste urinveisinfeksjonen er blærekatarr som skyldes at bakterier har kommet seg opp i urinblæren. Ved noen tilfeller kan bakteriene komme helt opp til nyren og gi nyrebekkenbetennelse. Dette er mer alvorlig enn blærekatarr og skal behandles raskt. Det er vanlig at man får irritasjon i urinrøret og blæren ved blærekatarr. Dette kan gi ubehag og smerter. Noen får svie ved vannlating og noen hyppig trang til å late vannet. Noen merker at de får grumsete evt blodig urin og urinen lukter vondt. Ved nyrebekkenbetennelse er det ofte ha de samme symptomene som ved blærekatarr men som regel er de sterkere og i tillegg får man som regel feber. Feber kan gi følelse av frysninger og noen får smerter i ryggen. Dersom man mistenker at det er nyrebekkenbetennelse bør raskt bli vurdert av lege for behandling av dette. Diagnosen stilles ut fra symptomer og undersøkelse. Urinen blir testet og det er vanlig å ta blodprøver. Det er en fordel om man tar med urinprøve til legevurderingen. Når man tar urinprøve er det viktig å ikke få den forurenset med bakterier som er normalt på huden og kjønnsorganet. Kvinner må derfor holde huden til siden med fingrene så urinen havner rett i et rent glass. Menn bør trekke forhuden godt tilbake. Man får best prøve om de første dråpene går rett i toalettet før man tar urin i prøveglasset. Det er en fordel om man har med … Les mer 

Posted in Nyheter by legevakt
0 februar 20, 2015

Ved alle pasienthenvendelser til legevakten blir du bedt om å oppgi fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) dersom det ikke er registrert tidligere. Du blir også spurt om hvem som er fastlege. Fødselsnummer HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) har overtatt ansvaret for dekning av utgifter til helsetjenester/refusjonsordningen fra NAV. Les mer her For at du som pasient skal være sikret dine rettigheter i denne forbindelse er det nødvendig at fødselsnummeret er registrert i pasientjournalen hos legevakten. HELFO godkjenner ikke egenandeler i forbindelse med frikortordningen på pasienter uten fødselsnummer. I løpet av konsultasjonen ved legevakten kan det tas prøver til analysering enten ved legevaktens eller sykehusets laboratorier. Prøvematerialet og rekvisisjon skal kunne identifiseres med pasientens navn og fødselsnummer for å sikre korrekt rekvirering og registrering av analysesvar.

Posted in Nyheter by legevakt
Personvern
Name Enabled
Cookies
Vi bruker Cookies for å få dette nettstedet til å fungere optimalt.
x

Cookies / Informasjonskapsler -
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.