Overgrepsmottak

OMSORG I TRYGGE OMGIVELSER.

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse, eller som er blitt utsatt for alvorlig vold av personer i nære relasjoner. Tilbudet er åpent for deg som bor eller oppholder deg i Buskerud samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Tilbudet er gratis. Tilbudet gjelder uavhengig av politianmeldelse. De som arbeider på overgrepsmottaket har taushetsplikt.

Personvern
Name Enabled
Cookies
Vi bruker Cookies for å få dette nettstedet til å fungere optimalt.
x

Cookies / Informasjonskapsler -
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.