Praktisk info

TRANSPORT/DROSJE

Dersom det er nødvendig av medisinske grunner å reise med drosje, betaler det regionale helseforetaket en andel av drosjeutgiftene. Du må selv legge ut for turen og få en kvittering av drosjesjåføren. Rent praktisk vil legen stemple kvitteringen fra drosjen (dersom legen mener reisen var nødvendig). Du må fylle ut skjema fra pasientreiser for refusjon av utlegg. Gå inn på www.pasientreiser.no, velg reiseregningsskjema, fyll det ut og send det inn. For hjemreisen kan legen skrive en drosjerekvisisjon. Denne lages elektronisk og drosjen vil få de nødvendige opplysninger om reisen rett til bilen, der opplyses det også om pasienten har frikort. Dersom du ikke har frikort, må du fortsatt betale egenandelen, men slipper å legge ut for hele reisen.

PARKERING

Avgiftsbelagte parkeringsplasser rett utenfor legevaktens lokaler. Betalingstidspunkt: Alle dager hele døgnet. Det lønner seg å bruke kortbetaling ved parkering da man ikke vet hvor lenge man må vente. Dette betyr at man setter inn kortet når man kommer, bruker knappene til å velge lengde på betalingen, og trekker kortet ut igjen. Vi anbefaler at man velger parkeringstid med god margin (flere timer). Er man ferdig på legevakta før parkeringen er avsluttet, sett så inn kortet på nytt, og du betaler kun for den tiden du har stått parkert.

RESEPTER

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Vanedannende medisiner (gruppe B) skrives kun ut når det er nødvendig, og alltid i minstepakninger. Sterkt vanedannende medisiner (gruppe A) skrives ikke ut ved Legevakten. Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen. Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt får man med seg startdosen på behandlingen fra legevakta. Vaktapotek i Drammen er Apotek 1 Bragernes (på hjørnet av Emil Jensen Gården)
Åpningstider Hverdager 09.00 – 20.00, lørdag 09.00 – 18.00 og søndag 15.00 – 18.00

Boots Apotek ved siden av legevakten holder åpent:
Hverdager 10:00 – 22:00, Lørdag 10:00 – 18:00 og Søndag 13:00 – 16:00

PAPIRER Å TA MED SEG TIL LEGEVAKTEN

Når du kommer til Legevakten, har vi ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med deg:

– Oversikt over faste medisiner.
– Navn på fastlege/legesenter.
– Frikort
– Legitimasjon (fremvises v/sykmelding og resept på vanedannende medisiner).
– Andre relevante papirer som angår din helse.

BETALING

Egenandel for legekonsultasjon betales kontant eller med bankkort/kreditkort før man forlater legevakten på betalingsautomat ved indre venterom i legevakta. Eventuelt betaling for forbruksmateriell og medisiner kommer i tillegg til egenandelen. I spesielle tilfeller kan det skrives ut GIRO, dette må avtales med legevakta.

REGLER FOR SYKMELDING

Legevakten sykemelder kun for en kort periode, forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som står for. De som blir fulgt opp videre på legevakten får også sykemelding herfra. Nedenfor står det mer om reglene for egenmelding, sykmelding og fravær ved sykt barn. Reglene ble endret en god del 1. Juli 2004. Ytterligere opplysninger finnes hos Trygdeetaten.

EGENMELDING

Egenmelding vil si at man er borte fra jobben uten å vise frem sykemelding fra lege. Man får rett til å benytte egenmelding når man har vært ansatt i 2 måneder. Man kan bruke egenmelding i inntil 3 dager på rad. Egenmelding kan brukes inntil 4 ganger i løpet av en 12 måneders periode. Spesielt for IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv): Man har inntil 8 dagers egenmelding (dagene slås sammen hvis man er borte flere ganger i en 16-dagersperiode). Til sammen kan man ha 24 fraværsdager, uten begrensning i antall ganger. Nytt fra 1. Juli 2004 er det at hvis en egenmelding går rett over i en sykmelding fra lege, har arbeidstaker likevel “brukt opp” disse dagene.

SYKEMELDING

Legen fører opp første fraværsdag på blanketten, men attesterer kun på sykdom fra og med den dagen attesten skrives. Legen skal vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at man ikke kan delta i arbeidsrelatert aktivitet på arbeidsplassen. På Legevakten skriver vi korte sykmeldinger. Hvis det viser seg å bli langvarig sykefravær skal dette vanligvis følges opp av fastlegen. Noen kan få delvis sykmelding på Legevakten. Vi bruker ikke såkalt “aktiv sykemelding”, fordi det krever et samarbeid mellom pasient, arbeidsgiver og lege/trygdekontor i hvert enkelt tilfelle. Fastlegen kan skrive aktiv sykmelding.

REGLER OM OMSORGSPENGER VED SYKT BARN

Mor og far til barn under 12 år kan være borte fra arbeid inntil 10 dager i året hver for å passe sykt barn. De har da rett til å få utbetalt omsorgspenger fra arbeidsgiveren. Foreldre som har mer enn to barn under 12 år kan være borte 15 dager hver. Foreldre som har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn kan være borte 20 dager hver. Aleneforsørgere kan benytte alle dagene selv (dvs. inntil 20, 30 eller 40 dager i året). Folketrygden gir ikke rett til omsorgspenger flere dager enn beskrevet her. Hvis du trenger enda flere fridager, ta dette opp med arbeidsgiver eller eventuelt med trygdekontoret for å komme frem til en løsning på problemet.

OMSORGSPENGER VED SYK BARNEPASSER

Dersom den som vanligvis passer barnet blir syk, har mor eller far rett til omsorgspenger for å se til barnet selv om barnet selv er friskt.

TRENGER MAN SYKEMELDING NÅR BARNET ER SYKT?

Ved sykt barn eller syk barnepasser kan man benytte egenmelding. Hvis fraværet varer lengre enn egenmeldingsperioden kan legen skrive en bekreftelse på at barnet er sykt til foreldrenes arbeidsgiver. Legen skal ikke sykmelde foreldrene hvis de ikke er syke.

Personvern
Name Enabled
Cookies
Vi bruker Cookies for å få dette nettstedet til å fungere optimalt.
x

Cookies / Informasjonskapsler -
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.